Geometridae

Ascotis terebraria terebraria Asthenotricha sp. 01 Asthenotricha sp. 01 Asthenotricha sp. 01 Asthenotricha sp. 02 Chloroclystis costicavata Chloroclystis derasata Chloroclystis exilipicta Cleora acaciaria Comostolopsis leuconeura Comostolopsis leuconeura Ectropis herbuloti Ectropis herbuloti Eupithecia graphiticata Geometridae sp. 02 Gymnoscelis rubricata Orthonama quadrisecta Phaiogramma stibolepida Phaiogramma stibolepida Psilocerea sp. 01 Psilocerea sp. 01 Scopula caesaria Scopula serena Scopula sp. 04 Thalassodes quadraria Thallassodes cellularia Traminda observata atroviridata Traminda observata atroviridata Xanthorhoe magnata Xanthorhoe magnata Xanthorhoe magnata